విద్యుత్


టి. యస్. ఎన్. పి. డి. సి. ఎల్.

భగత్ నగర్, .కరీంనగర్, తెలంగాణ- 505001


తెలంగాణ స్టేట్ ఎలెక్ట్రిసిటీ

జగిత్యాల్, కరీంనగర్ రోడ్, కరీంనగర్- 505001