పురపాలక


కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్

సాయి నగర్, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, కరీంనగర్-505001