ముగించు

ఆరోగ్యం

డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్‌మెంట్ :: కరీంనగర్

జిల్లాలో మెడికల్ & హెల్త్ డిపార్టుమెంటు ప్రభుత్వ ఆరోగ్య విభాగంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.

డిపార్ట్‌మెంట్ ఒఫ్ హెల్త్ ఫ్యామిలీ అండ్ వెల్‌ఫేర్