ముగించు

ప్రజా వినియోగాలు

Nearby

కళాశాలలు / విశ్వవిద్యాలయాలు

పురపాలక

కరీంనగర్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్

సాయి నగర్, బస్ స్టాండ్ దగ్గర, కరీంనగర్-505001

పోస్టల్

విద్యుత్

టి. యస్. ఎన్. పి. డి. సి. ఎల్.

భగత్ నగర్, .కరీంనగర్, తెలంగాణ- 505001

తెలంగాణ స్టేట్ ఎలెక్ట్రిసిటీ

జగిత్యాల్, కరీంనగర్ రోడ్, కరీంనగర్- 505001