ఎవరెవరు

ఇంపార్టెంట్ అఫీషియల్స్

పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్జిల్లా కలెక్టర్collector_krmn[at]telangana[dot]gov[dot]inకరీంనగర్0878-2265206
శ్రీ జీ . వి శ్యాం ప్రసాద్ లాల్జాయంట్ కలెక్టర్jc_krmn[at]telangana[dot]gov[dot]inకరీంనగర్0878-2240749
శ్రీ పి. ప్రమోద్ కుమార్ ఐపిఎస్డిఐజి/ ఐజి/ అడీషనల్ డిజి ఒఫ్ పోలీస్dig_knrrng[at]tspolice[dot]gov[dot]inకరీంనగర్9440627673
శ్రీ వి.బి కమలాసన్ రెడ్డి,ఐ.పి.యస్.కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్dcp_cz[at]hyd[dot]tspolice[dot]gov[dot]inకరీంనగర్0878-2262303